Forbrukslån med medsøker

Lån med medsøker

Har du dårlig økonomi, lav inntekt eller lignende, da kan du ha begrensede muligheter til å ta opp forbrukslån. Men med en medsøker kan du øke din sannsynlighet for å bli godkjent. Her forklarer vi deg, hva et forbrukslån med medsøker er.

Samtidig får du overblikk over fordelene og ulempene ved å velge denne løsningen fremfor å søke selv. På den måten kan du lettere finne ut, om dette er den riktige løsningen for deg.

Søke lån med medsøker

Et lån med medsøker betyr, at du søker sammen med en annen person. Det kan være en venn, kjæreste eller et familiemedlem. Er du ung, da er det for eksempel en opplagt mulighet å ha foreldrene dine som medsøker. Denne personen er da medansvarlig på forbrukslånet. Som hovedsøker er det deg, som betaler renter og avdrag på lånet.

Men det er viktig å huske, at medlåntaker er solidarisk ansvarlig. Det betyr, at dersom hovedsøker ikke betaler, da kan banken rette krav mot medsøkeren. Derfor er det viktig, at dere er helt enige om avtalen, før den signeres, og at deres stoler på hverandre.

Hvilken forskjell gjør en medlåntaker?

Når du lager et forbrukslån med medsøker, da får du flere muligheter. Da er det nemlig deres felles inntekt, som gjelder. På den måten blir det enklere for deg å oppfylle krav om inntekt (dersom banken har et slik). Samtidig blir risikoen lavere for banken, siden deres felles økonomi er sterkere enn din egen.

Derfor kan du få bedre vilkår og rente på ditt tilbud, når du har en medlåntaker. Du øker altså sannsynligheten for å få lånet innvilget, og du får samtidig muligheten til å få en bedre og billigere avtale. Derfor er det en veldig stor fordel for deg.

Som nevnt er det dog viktig å være oppmerksom på, at medsøker også er ansvarlig. Den største risikoen ligger hos denne personen, og derfor er det utrolig viktig å ha en klar og tydelig avtale. Har dere dette, da kan du spare mye penger på å ha med en venn, bekjent eller familie på ditt forbrukslån.

Du må angi medsøker i søknaden

Veldig mange selskaper tilbyr i dag, at du kan søke om et forbrukslån med medsøker. Og faktisk fungerer det på presis samme måten, som når du søker selv. Du må bare angi i søknaden, at du søker sammen med en annen. Dette gjør du på selskapets nettside, når du sender inn din søknad.

Selskapet må selvfølgelig både ha informasjon om hovedsøker og medlåntaker for å foreta en vurdering. Resten av prosessen fungerer på presis samme måte som vanlig: du får svar i løpet av kort tid, sammenligner tilbudet med andre og signerer med BankID.

Sett deg ned sammen med din medsøker, legg et budsjett og bli enige om, hvordan vilkårene skal se ut. Når dere har det endelige tilbudet, så må dere ha en klar avtale om, hvordan nedbetalingen skal skje. Følger dere disse trinn, da er et forbrukslån med medsøker en veldig god løsning for deg, som har problemer med å få innvilget et forbrukslån.